blog

Si vols seguir-nos quan som pel món…

Follow us when we are  away…

fotografia

Un viatge arreu del món

A trip around the world

videografia

Els darrers vídeos publicats a Vimeo

Our last Vimeo’s videos

arxiu

Una selecció de vídeos i fotos

Some selected videos and photos

© Copyright - Satxos