primeres passes

Just després del primer aniversari, en Biel Saig decidí que ja era el moment de deixar d’arrossegar-se pel terra i començar a fer les primeres passes.

After Biel’s Saig first birthday, he decided to stop crawling to start walking step by step.

  • 17 d’abril de 2012, un bon dia per començar un viatgeTomeu dixit
  • 17th of April 2012, a perfect day to start a tripTomeu dixit
  • Un viatge d’una vidaMarga dixit
  • A trip of a lifetimeMarga dixit
  • ue, uuueeee, uuuuueeeeeeeeee!Saig dixit